Omo-valley, Ethiopia


13 was ze, dit meisje van de Hamer stam in de Omo Valley in Zuid-Ethiopië.


Haar gevlochten haar is geverfd met oker en haar armen zijn versierd met kleurrijke parel. Niet veel later zou ze gaan trouwen en kreeg ze een metalen ring rond de hals, zodat iedereen kan zien dat ze niet meer vrij is.


Haar toekomstige neemt deel aan zowat de belangrijkste ceremonie van z’n leven, de ‘bull jumping ceremony’. Op het kruispunt dat de overgang betekent van jongen naar man, heeft hij maar 1 optie, rechtdoor gaan.

Geboeid en gedreven door interculturele ontmoetingen ben ik nog steeds erg dankbaar voor deze trip naar Ethiopië, waar ik de tijd nam om meerdere dagen in de Omo-Valley te verblijven.


She was 13, this girl from the Hamar tribe in the Omo Valley in South Ethiopia.


Her braided hair is dyed with ocher and her arms are decorated with colorful pearls. Not much later she would get married and she got a metal ring around the neck so that everyone can see that she is no longer free.


Her future husband participates in just about the most important ceremony of his life, the "bull jumping ceremony". At the junction that means the transition from boy to man, he has only 1 option, go straight.


Fascinated and driven by intercultural encounters, I am still very grateful for this trip to Ethiopia, where I took the time to spend several days in the Omo Valley.

0 keer bekeken

© 2020 Delphine Vandenbossche. All rights reserved.