Tentoonstelling
De Sloep-Onze Thuis ‘in the picture’.

De fotografe aan het woord:

“Het idee om een fotoreportage te maken van vzw De Sloep is ontstaan vanuit mijn functie als brugfiguur en (zorg)coördinator op basisschool Het Klaverblad (Zalmstraat). Als rechtstreekse buur zien we elkaar elke dag maar elkaar ontmoeten of elkaar kennen, doen we niet. Onze oprit en een stukje van de speelplaats, delen wij met elkaar. Elke dag zie ik dezelfde mensen, klaar voor een warme maaltijd. Een knikje, een glimlach. Maar verder kwamen we niet. Ik was benieuwd. Wat is ‘De Sloep – Onze Thuis’, waarvoor staat deze VZW en vooral belangrijk: wie zijn de mensen en de vrijwilligers achter deze VZW? Hoe kunnen me meer in contact komen met elkaar en hoe kunnen we elkaar beter leren kennen? Zo is het idee ontstaan om een fotoreportage te maken.

Gedurende 6 maanden kwam ik er heel regelmatig over de vloer. Ging ik mee op jaarlijkse daguitstap, schoof ik mee aan tafel en sloot aan bij verschillende namiddagactiviteiten.
Ik leerde De Sloep- Onze Thuis VZW kennen als een warme organisatie, waar je niet alleen een warme maaltijd krijgt maar tegelijk ook een huiselijke sfeer, onderlinge vriendschappen, mooie initiatieven en een ongelooflijke gedrevenheid van de vrijwilligers.

In dit project was niet alleen het resultaat van de foto's belangrijk. Wat veel belangrijker was, was het maatschappelijke resultaat, de sociale gedragenheid en verrijking. Fijne ontmoetingen, nieuwe vriendschappen, implementatie in de buurt maar vooral meer kennis over vzw De Sloep – Onze thuis met een nog veel groter respect dan voorheen.

Voor een NGO of een VZW is beeldmateriaal vaak van essentieel belang om hun boodschap bij het grote publiek te brengen. Als fotograaf draag ik daar op deze manier toe bij.
Als jarenlange vrijwilliger in deze sector, ken ik goed het belang van de verspreiding van hun boodschap. Het zijn ook die initiatieven die mij als fotografe, het meest energie geven. Ik hoop als fotografe zo verhalen de wereld in te helpen, mensen te verbinden en te inspireren door maatschappelijk verantwoord te ondernemen.  

Voor dit project heb ik naast individuele foto’s en series van portretten, ook vaak gewerkt met twee beelden samen. Het was een boeiende zoektocht naar de narratieve waarde van twee beelden die elkaar onderling gaan becommentariëren.”

Delphine Vandenbossche

Vanaf 19/01/2017 tot en met eind maart 2017 kon men opnieuw de fotoreeks over De Sloep - Onze Thuis VZW, gaan bezichtigen. De reeks werd tentoon gesteld in het buurtcentrum Lousberg in Gent, Tarbotstraat. 

© 2020 Delphine Vandenbossche. All rights reserved.